Gabriel Avenia: Fra ingeniørpraktikant til Software Engineer hos GPower

Fra ingeniørpraktikant til Software Engineer hos GPower

Det er med stor glæde, at vi kan dele nyheden om, at Gabriel Avenia fortsætter hos GPower efter endt praktikforløb!

Det er med stor glæde, at vi kan dele nyheden om, at Gabriel Avenia fortsætter hos GPower efter endt praktikforløb! Et praktikforløb, som er en del af Gabriels uddannelse som Diplomingeniør i Elektronik på Aarhus Universitet (AU) – og som ifølge Gabriel selv har budt på alt fra udvikling af interne og eksterne projekter til certificeringer og sociale events:

Mit praktikforløb hos GPower har været en yderst nyttig forlængelse af mit universitetsforløb. En tid, der har lært mig meget om, hvad det vil sige at være ingeniør til dagligt – og ikke kun i teorien. Jeg har desuden lært en hel masse fagligt. Det viser sig bl.a. i, at jeg har fået en LabVIEW-certificering, som jeg er rigtig glad for. Derudover er holdet hos GPower meget dygtige – og sjove at arbejde sammen med 😊. Derfor er jeg også virkelig glad for, at jeg har fået muligheden for at fortsætte med at være en del af holdet!” – Gabriel Avenia, Software Engineer hos GPower.

Formål og krav til ingeniørpraktik

For studerende er formålet med ingeniørpraktikken, at man i forbindelse med en ansættelse i en godkendt virksomhed får praktiske erfaringer med ingeniørarbejde og oplever, hvordan ingeniørmæssige opgaver løses i praksis. Godkendelsen på AU sker på grundlag af en samlet vurdering af følgende forhold:

    • › Virksomheden skal varetage faglige opgaver, som er relevante i forhold til uddannelsen
    • › De arbejdsopgaver, som praktikanten tildeles under praktikken, skal være af ingeniørmæssigkarakter
    • › Praktikanten skal under praktikken knyttes til en ansat, der er ingeniøruddannet eller har en naturvidenskabelig kandidatuddannelse, som er relevant for professionsområdet

Læs også: GPowers første ingeniørpraktikant er startet!