Profactory er et godt bud på fremtidens testsystem [Artikel]

Profactory er et godt bud på fremtidens testsystem [Artikel]

Læs den originale artikel her.

Kombinationen af endnu flere test- og måleprojekter og en skalering i medarbejderstaben har resulteret i, at GPower i de seneste par år har haft råd til at investere i udviklingen af et nyt og banebrydende testsystem ved navn Profactory. Et system, der kommer både små som store virksomheder til gode.

GPower er generelt anerkendt som en af de mest værdifulde partnere for National Instruments i Danmark. Det skyldes blandt andet positionen som det efterhånden førende udviklingshus inden for NI’s programmeringssprog, Labview, og TestStand, som er et framework til testmanagement. Opgaverne spænder fra udvikling af måle- og dataopsamlingssystemer, der skal bruges til optimering af vindmøller, til testsystemer til kvalitetssikring af produkter.

Med tiden er ambitionerne hos GPower dog vokset til mere end ”bare” at arbejde med projekter og fungere som timelønskonsulenter. Og for et par år siden tog GPower en strategisk beslutning om at udvikle et standardiseret, men samtidig modulært og skalerbart system til håndtering af alle former for testafvikling. Og selv om direktøren i dag indrømmer, at udviklingen af testsystemet har været en stor investering grundet de mange interne arbejdstimer – og dermed også en nedprioritering af nye udviklingsprojekter – har resultatet ikke desto mindre været yderst positivt:

– Vi har allerede solgt Profactory ind til et par større virksomheder, men systemet er også gearet til testafvikling i mindre skala, hvilket gør Profactory relevant for både små og store virksomheder. Personligt oplever jeg, at den allerede store efterspørgsel skyldes, at vores kunder kan se, at investeringen i et smart testsystem hurtigt tjener sig ind igen – både i forhold til produkt- og funktionsudvikling, men også i forhold til at omkostningsminimere og få et fremtidssikret system.

Hvorfor Profactory?

Vil man som firma spare tid og penge og samtidig forbedre kvaliteten af en virksomheds produkter ved hjælp af et smart og nytænkende testsystem? Det er blandt andet dét spørgsmål, som GPower har haft stor succes med at stille både nye og eksisterende kunder i forbindelse med lanceringen af Profactory.

Profactory er kort fortalt en all-inclusive-test- og automatiseringsløsning, som kan bruges i produktionen, udviklingsafdelingen og laboratoriet. En software- og hardwareplatform, som kan implementeres på en enkelt computer eller skaleres op til at dække en global virksomhed. Profactory lader kunden konvertere sin egen knowhow og eksisterende hardware til moderne testudstyr, controllere eller automatiseringsudstyr.

GPowers tekniske direktør, Steen Secher Schmidt, forklarer i den forbindelse, at man med Profactory får et komplet testsystem af højere kvalitet og større fleksibilitet til lavere omkostninger og med kortere udviklingstid, end markedet hidtil har set:

– Det banebrydende ved Profactory er for eksempel, at man kan bruge samme testsekvens til sit produkt på alle teststationer og lade Profactory styre forskellene i produktvarianter og hardware på de forskellige stationer. Der er intet overladt til tilfældighederne – man tester altid med de rette parametre i situationen. Hele processen og produktionsmiljøet dokumenteres automatisk af Profactory. Så opstår der fejl på produkt eller udstyr, har man allerede data ved hånden til at finde og løse fejlen. Sammen med den konfigurationsbaserede opsætning af Profactory betyder det, at både planlagt og ikke-planlagt vedligehold koster langt mindre tid end i et klassisk testmiljø. Med et standardiseret produkt som Profactory undgår GPowers kunder også at skulle koncentrere sig om løbende forbedringer, funktionsudvikling og ineffektivt udstyr, da GPower står for løbende udvikling og vedligehold. Åbenlyse besparelser, som vinder gehør hos både store og små virksomheder.

En egenudviklet softwareplatform

De nævnte gevinster lader sig udelukkende gøre på grund af GPowers egenudviklede og modulære softwareplatform, der i dette tilfælde består af tre dele: Supervizer, Devizer og Provider.

Supervizer administrerer kundens stationer og testkonfigurationer, hvilket sikrer, at det altid er den rigtige test med de rette parametre, der afvikles. Supervizer tilbyder også avanceret teststyring såsom partiel test og pause med senere genoptagelse af igangværende test. Derudover tracer den løbende testproces og testmiljø, ligesom den tilbyder central konfiguration og automatisk resultatopsamling samt fjernovervågning af stationerne. Kort sagt så minimerer Supervizer risikoen for at gøre noget forkert, og den maksimerer værdien af det installerede udstyr og den tid, der bruges på testen.

Devizer er en intelligent instrumentdriver, der gør det muligt at benytte den samme testsekvens til alle produktvarianter potentielt med forskellig hardware på forskellige stationer. Devizer tilbyder hardwaretype- og kanalabstraktion, validering af funktionskrav, instrumentsporing og parameterisering af instrumentegenskaber. Med Devizer bygger man drivere med bare de nødvendige instrumentfunktioner og tilføjer først flere funktioner, når der er behov for dem. Devizer er dermed en hardwareabstraktion – dog ikke på instrumenttype som på traditionel vis, men derimod på instrumentfunktion, for eksempel modstandsmåling eller AC-spændingsoutput. Dermed gør Devizer det muligt at bruge præcist det instrument, som kunden har på hylden – og dette kan endda udskiftes med et helt andet instrument uden at ændre i testsekvensen, hvis bare det nye instrument har en ækvivalent og tilstrækkelig funktion.

Provider er snitfladen imellem ProFactory og kundens produkt. Et produkt vil altid have et serienummer, som linker det til et givet produktnavn, variant og produktkategori. ProFactory-konfigurationer er associerede med produkter, så alle processer i ProFactory begynder med nøjagtig produktidentifikation. I et klassisk testsystem vælger operatøren, hvilken test der skal køres. Vælges den forkerte eller den rigtige test, men med forkerte parametre, så spildes en masse testtid, produktkvaliteten risikerer at blive kompromitteret, og teststationen kan tage fysisk skade. Valget af test er langt sikrere med ProFactory, da man lader stationen identificere produktet og overlader det til ProFactory at indstille resten korrekt. Med Provider følger et Product Management System, men Provider kan også integreres med tredjeparts product managere, hvis man ønsker at behandle sin egen.

En hardwareplatform

Profactory er hovedsageligt en softwareløsning, der bygger et solidt framework under kundens eksisterende knowhow og egne instrumenter. Ønsker kunden en nøglefærdig løsning, tilbyder GPower også en komplet og skalerbar hardwareplatform til Profactory.

GPower tilbyder turn-key stationer fra bordinstrumenter til rack-and-stack-løsninger med tusindvis af kanaler komplet med kabling og fixturløsninger. Fleksibiliteten i Devizer betyder, at instrumenter af enhver type kan leveres. For eksempel standardinstrumenter til måling, signalgenerering, strømforsyning, controllere, industrielle interfaces og kommunikationsenheder. GPower har også specielle instrumentsystemer på hylden og udvikler jævnligt tilpassede instrumenter til kunder med specielle krav til nøjagtighed eller anden performance, som ikke lige findes som en hyldevare.

GPowers tekniske direktør forklarer, at den unikke kombination af modulær software og modulær hardware er nøglen til at kunne bygge stort set enhver arbejdsstation med ProFactory. Typiske eksempler er komponent- og sluttests, indgangs- og kvalitetskontrol, machine vision, kalibrering, enhedsprogrammering, guidede processer til eksempelvis reparation eller pakning, udstyr til eksperimentstyring i laboratorier og validering af vindmøllekomponenter. Fabrikker vil dermed kunne udstyres med ProFactory på alle positioner og nyde godt af samlet og ensartet administration af alle disse forskellige udstyr.

Lanceringen af Profactory er blot første skridt på vejen for GPower. Virksomheden vil fortsat blive ved med at udvikle Profactory, hvilket sker ved at lancere endnu flere features, som tilgodeser kundernes behov. Derudover har de også en plan om at blive ved med at koncept- og produktudvikle:

– GPowers vision er at udvikle nyskabende test- og måleprodukter med det formål at levere løsninger af høj kvalitet til en bedre pris for at øge tilgængeligheden for også små og mellemstore virksomheder. Med ProFactory er vi et skridt på vejen, så nu skal vi bare fortsætte.

Med denne nyhed lever GPower derfor op til, hvad virksomheden lovede tilbage i 2017. Her gjorde de det klart, at deres mål var at vende forretningen over på at blive mere koncept- og produktdrevet parallelt med kundeopgaver, hvilket de er godt i gang med.

Fortsat solid vækst hos GPower [Artikel]

Fortsat solid vækst hos GPower [Artikel]

I den fjerde udgave af Aktuel Elektronik 2020 finder du en historie om GPower på side 2. En historie, som tager afsæt i et rekordresultat for regnskabsåret 2018/2019, der blandt andet har betydet, at vi har haft mulighed for at ansætte endnu flere softwareudviklere, men også at foretage en stor investering i udviklingen af vores softwareplatform.

Af Rolf Sylvester-Hvid. Læs den originale artikel her.

GPower kommer ud med et rekordresultat for regnskabsåret 2018/2019. Resultatet har blandt andet betydet, at virksomheden har haft mulighed for at ansætte endnu flere softwareudviklere, men også at foretage en stor investering i udviklingen af deres softwareplatform, der er målrettet testprojekter. En udvikling, der vil komme både små som store virksomheder til gode.

GPower er generelt anerkendt som en af de mest værdifulde partnere for National Instruments i Danmark. Det skyldes blandt andet positionen som det efterhånden førende udviklingshus inden for NI’s programmeringssprog, Labview, og TestStand, som er et framework til testmanagement.

Ligeledes anses GPower for at være førende ved udvikling af innovative løsninger inden for test og måling, som den danske virksomhed leverer med stor succes til nogle af verdens førende industrivirksomheder. Opgaverne spænder fra udvikling af måle- og dataopsamlingssystemer, der skal bruges til optimering af vindmøller, til testsystemer til kvalitetssikring af produkter.

Medarbejderstaben vokser

Det gode resultat fra 2019 forventes at fortsætte i 2020, da GPowers kalender allerede nu er ved at være fuldt booket.

De mange ordrer i bogen betyder, at GPower kan fortsætte forøgelsen af antallet af højt specialiserede medarbejdere, hvilket ansættelsen af en erfaren LabVIEW- og TestStandekspert tilbage i februar også indikerer. GPowers direktør, Martin Boje, forklarer i den forbindelse, at han allerede her i første kvartal forventer at ansætte fl ere udviklere:

– En stigende efterspørgsel af projekter og en løbende udvikling af egne produkter og koncepter har resulteret i, at vi faktisk allerede her i Q1 kan konstatere, at vi kommer til at ansætte en til to profi ler mere. Og sammenligner vi med 2019, så forventer vi egentlig, at medarbejderstaben kan stige markant her i 2020. Det kan lade sig gøre på grund af det fornuftige overskud, vi har genereret i 2019, hvor vi endelig kan begynde at plukke frugterne fra den strategiske satsning, vi igangsatte i 2017, fortæller han.

Flere medarbejdere, projekter og kunder har samtidig fordret en ny organisationsstruktur, der har betydet, at GPower nu har fået to Tech Leads i udviklingsafdelingen. De to Tech Leads understøtter GPowers tekniske direktør, Steen Secher Schmidt, i forhold til den daglige drift, ligesom de også har en ledende rolle i forhold til udviklingsprojekter og videreudvikling af GPowers softwarepakker.

Ud over ændringer i udviklingsafdelingen er der sket ændringer i salgsafdelingen, hvor GPower har fået en teknisk salgsmedarbejder, som står i spidsen for at videreudvikle koncepter, strategiske samarbejdsaftaler og partnerskaber. GPower forventer på denne måde at kunne være endnu mere på forkant med de omskiftelige krav fra markedet, som de mener, er helt nødvendigt for at kunne levere de absolut bedste løsninger inden for test og måling.

En udvikling af produkter og koncepter parallelt med projekter

Med denne nyhed lever GPower derfor op til, hvad de sagde tilbage i 2017. Her gjorde de det klart, at ambitionen ikke kun var at fungere som timelønskonsulenter. I stedet ville de udvikle egne produkter og koncepter parallelt med en række kundeopgaver, hvilket de er godt i gang med.

GPower ser nu frem til at præsentere deres nye produkt. De afslører, at der er tale om et testsystem, som allerede er solgt ind til et par større virksomheder, men at systemet også er gearet til testafvikling i mindre skala. En nyhed, som betyder, at GPowers nye og efter sigende banebrydende system ikke kun er relevant for store, men også små virksomheder.

– Personligt oplever jeg, at den allerede store efterspørgsel fra både små og store virksomheder skyldes, at vores kunder kan se, at investeringen i et smart testsystem hurtigt tjener sig ind igen – både i forhold til produkt- og funktionsudvikling, men også i forhold til at omkostningsminimere og få et fremtidssikret system, slutter Martin Boje.

Hos GPower glæder de sig over regnskabsåret 2018/2019, men har allerede fokus på, hvordan de kan gøre næste regnskabsår endnu bedre. På den måde kan de nemlig fortsætte væksten i antallet af projekter og medarbejdere, da begge dele hjælper til at gøre det muligt at investere i videreudvikling af egne produkter og koncepter. Og mon ikke vi snart hører fra GPower igen i forhold til deres testsystem?

Martin Boje: Vi regner med at fordoble antallet af medarbejdere [Artikel]

GPower: Vi regner med at fordoble antallet af medarbejdere [Artikel]

Martin Boje begyndte for under et år siden som direktør i GPower. Antallet af medarbejdere er fordoblet, og han forventer at fordoble igen inden for et års tid. Foto: Kian Johansen.

Vækst i Hinnerup-virksomheden, der på ni måneder er vokset fra 4 til 11 ansatte

Nogle gange får man mere end to ved at lægge en og en sammen. Det lader til at være tilfældet i programmeringsfirmaet GPower, der holder til på Samsøvej 31 i Hinnerup.

Efter at grundlæggeren af virksomheden, Steen Secher Schmidt, sidste år i august fik en ny partner ind, så er antallet af medarbejdere vokset til 11, og forventningen er, at man inden for et års tid har fordoblet det antal.

Forventningen er, at man skal bruge fysikere, ingeniører og projektmanagere.

“Vi forventer at have fordoblet antallet af medarbejdere på et år”, forklarer den administrerende direktør Martin Boje.

Hvornår stopper væksten?

“Jeg har svært ved at se, at den kan stoppe for vores vedkommende. Foruden vores projektsalg har vi også en fremtidig og stor indtjeningsmulighed i at levere mere standardiserede produkter til kunderne”, mener direktøren.

Fra store til alle firmaer

I dag er kunderne primært de helt store spillere som Siemens og Vestas, som man skræddersyer løsninger til. For eksempel skal Vestas bruge en metode til at måle belastningen på vindmøller gennem vindmøllens levetid, mens Siemens gerne vil have en simuleringsløsning.

Fremover er planen, at virksomheden skal stå på flere ben og henvende sig til små og mellemstore virksomheder.

“Forenklet forklaret, så kan den avancerede programmering til de store projekter samles i ‘pakker’ eller standardmoduler, hvorefter man kan tage allerede testede ‘pakker’/moduler og lade dem indgå i en løsning til en mindre virksomhed”, forklarer Martin Boje, der har 14 års ledererfaring fra blandt andet iPaper og Den Blå Avis.

Direktør kom til

Martin Boje tager sig af de administrative opgaver og styrer de strategiske beslutninger, mens Steen Secher Schmidt nu får tid til produktudvikling af software og hardware til industrivirksomheder inden for simulering og test. I branchen er han kendt for at være en af de dygtigste programmører til at håndtere softwaren til de værktøjer, som den altoverskyggende markedsleder National Instruments producerer.

Og faktisk var firmaet på besøg i hovedkvarteret i Austin, Texas i sidste måned, hvor en strategisk samarbejdsaftale blev diskuteret.

Skabt i 2012

Så det er noget af en vækst som GPower gennemgår, siden Steen Secher Schmidt skabte GPower i 2012. Dengang var den gængse praksis at sælge så mange konsulenttimer som muligt i stedet for at sikre kunderne kvalitetsløsninger til en god pris. Steen omsatte sin ambition til virkelighed ved at udvikle en modulær basis-software med mulighed for at genbruge og tilpasse software-elementer fra tidligere projekter, som skulle vise sig at blive en revolution i branchen.

Tanken var, at i stedet for at starte et projekt fra bunden hver gang, kan det i realiteten være op mod 80 procent færdigt ved designstart, hvilket gør det muligt for også små og mellemstore virksomheder at få råd til kvalitetsinstrumenter.

Fakta om GPower

    • Etableret i 2012 af Steen Secher Schmidt.
    • Dengang enmandsvirksomhed.
    • I august 2017 blev Martin Boje administrerende direktør og partner i firmaet.
    • I dag er der 11 ansatte.
Martin Boje: GPower er meget mere end LabVIEW-arkitekter [Artikel]

Aktuel Elektronik: GPower er meget mere end LabVIEW-arkitekter [Artikel]

Baseret på vores seneste historier er vi endt på forsiden i den syvende udgave af Aktuel Elektronik. Læs hele artiklen her, hvor du også vil finde et link til den originale artikel.

Med ansættelsen af tre nye medarbejdere og etablering af et nyt kontor lige før årsskiftet er GPower slået ind på en ekspansionskurs, der på sigt også vil involvere proprietære produkter og løsninger.

GPower har længe været anerkendt som en af de mest værdifulde partnere for National Instruments i Danmark, hvor GPowers grundlægger, Steen Schmidt, hen ad vejen har udviklet en række meget spændende måletekniske løsninger til blandt andet vindmøllesektoren. Disse løsninger har typisk haft afsæt i NI’s LabVIEW-software og en række dataopsamlingsmoduler fra samme virksomhed, men med tiden er ambitionerne hos GPower vokset til mere end ”bare” dét.

– Det var jo for at frigøre Steen Schmidts ressourcer til ny og spændende produktudvikling, at jeg kom til virksomheden for at tage mig af den administrative del. GPower har potentiale til meget mere end det eksisterende produktudbud, men det kræver selvfølgelig en strategi, som kombinerer de eksisterende styrker med projekter, der kan virke uddannende for virksomhedens tekniske eksperter. Og så skal der være plads til nye folk, indleder Martin Boje, der sidste år blev indrulleret i GPower som administrerende direktør.

Netop plads til udvidelse er grunden til, at GPower omkring årsskiftet flyttede til nye lokaler, hvor der i høj grad er bedre plads. På nuværende tidspunkt er virksomheden vokset til 10 ansatte, men der er plads til mange flere. Rammerne giver mulighed for 26 mand, ligesom der er bedre laboratoriefaciliteter og tilhørende lagerfaciliteter, hvad der bestemt godt kan få en betydning, i takt med at virksomheden udvikler sit produktprogram.

Flere projekter retfærdiggør flere medarbejdere

Flere projekter og produkter er lig med flere medarbejdere. Fra 1. maj 2018 er der kommet endnu to nye medarbejdere til hos GPower. Det stigende antal projekter inden for forskellige brancher og en løbende udvikling af virksomhedens modulære software kræver flere systemudviklere til GPowers udviklingsafdeling. Det betyder, at virksomheden nu har ansat Jeppe Lohse som ny systemudvikler til udviklingsprojekter. Jeppe Lohse er imidlertid ikke den eneste nye medarbejder, som startede 1. maj. GPower har også ansat en erfaren projektleder til projektstyring af eksisterende og fremtidige projekter, nemlig Michael Prisskov Lundsgaard. Michael har blandt andet mere end 10 års erfaring med projektstyring i forbindelse med software- og hardwareprojekter.

– Vores forventninger til fremtiden er, at vi sideløbende med eksterne projekter kommer til at videreudvikle på vores modulære software, så vi kan gøre kvalitetsinstrumenter tilgængelige for langt flere end hidtil. I den forbindelse glæder vi os også til, at vi i løbet af et par måneder kan lancere vores produktsalgsside, da den er med til at understøtte vores fremtidige fokus på både projekt- og produktsalg, fortæller Martin Boje.

Væk med ”timelønskonsulentarbejdet”

Martin Boje fortæller dermed også, at GPower nu går langt forbi det tidligere image som ”LabVIEW-arkitekter”. Virksomheden skal ikke længere fungere som timelønskonsulenter. Det er selvfølgelig en god og tryg arbejdsmodel, men den er ikke særlig fremsynet. I stedet vil GPower parallelt med en række kundeopgaver udvikle egne prototyper og senere produkter, som kan give GPower et proprietært program. Det skal løbende kunne justeres ind til konkrete kundebehov, så man med en platformsfilosofi meget hurtigt kan levere færdige løsninger til kunderne – mere eller mindre med afsæt i egne designs og algoritmer.

– Steen Schmidt har beskrevet en masse add-ons til NI’s produkter, blandt andet modulære overbygninger til Compact-RIO-platformen. Det er en glimrende model, for på den måde kan et projekt i realiteten være op mod 80 procent færdigt allerede ved designstarten, og det vil gøre ”prisbilligt” til et nøgleord i forhold til kundespecifikke projekter. Det vil åbne døren for også små og mellemstore virksomheder, som trygt kan købe sig til hjælp til design og udvikling til en særdeles nådig pris, konstaterer Martin Boje.

GPower har også indledt et strategisk samarbejde med NI om at binde sidstnævntes modulære hardwareplatform sammen med GPowers modulære softwareplatform. Det vil på sigt føre til udviklingen af spændende nye ”standardprodukter”, der uden tvivl vil komme flere kundegrupper til gode. Steen Schmidt forestiller sig en produktmatrix, hvor man på hardwaresiden kan bevæge sig fra boards i kreditkortstørrelsen over moduler og print til deciderede RIO-chassisløsninger, mens man op ad den funktionelle akse kan have dataopsamling, signalgenerering og en kombination af begge i high-end løsningerne. Det er dog en model, som kan justeres hen ad vejen. Men vejen til færdige produkter er blevet kortere for kunderne – uanset om udgangspunktet er en LabVIEW-applikation eller en helt anden løsning.

Randers Amtsavis: Rekortfart på GPower [Artikel]

Randers Amtsavis: Rekortfart på GPower [Artikel]

”Rekordfart på GPower – brug for flere folk”. Sådan lød overskriften, da vi i sidste uge havde fået plads i Erhvervsmagasinet i Randers Amtsavis. Læs hele artiklen her.

Rekordfart på GPower – brug for flere folk

Det går rygende stærkt hos softwarevirksomheden GPower, som på blot seks måneder har tredoblet medarbejderstaben. Alene i 2018 har GPower taget imod tre nye udviklere og en projektleder, og er i skrivende stund vokset til at være 10 medarbejdere, men med forhåbninger og forventninger til yderligere vækst i den kommende fremtid.

Virksomheden, der har adresse i Hinnerup, har siden sommeren 2017 haft Martin Boje på posten som direktør og medejer sammen med Steen Secher Schmidt, og Martin Boje tror på, at der er endnu mere at komme efter for virksomheden.

”Vores forventninger til fremtiden er, at vi sideløbende med eksterne projekter kommer til at videreudvikle på vores software, så vi kan gøre kvalitetsinstrumenter tilgængelige for langt flere end hidtil. Men for at vi kan understøtte det fremtidige fokus på både projekt- og produktsalg, kræver det, at vi vækster på medarbejderfronten, hvilket vi er godt i gang med,” lyder det fra Martin Boje.

Martin Boje har blandt andet været direktør hos Den Blå Avis og salgs- og forretningsudviklingsdirektør hos iPaper.

Martin Boje og Steen Schmidt i Aktuel Elektronik

Elektronikfokus: GPower i nyt setup [Artikel]

Da vi var på HI teknologi- og industrimesse i Herning, mødtes vi med Rolf Sylvester-Hvid fra Elektronikfokus. Læs nedenfor, hvad han skrev om os.

Globale ekspansionsplaner for danske GPower

Med fire eller fem åbne stillinger er Hinnerup-virksomheden, GPower, inde i et vækstforløb i overhalingssporet. På nuværende tidspunkt beskæftiger GPower otte ansatte, men med en kommende ansættelse af flere designere og udviklingsfolk inden for virksomhedens kernekompetencer er målet at vokse fra en oprindelig iværksætterstatus til at blive markedsledende inden for sit område – og med fokus på de muligheder, der ligger på det globale marked.

I den forbindelse har virksomhedens grundlægger, Steen Schmidt, begået den snilde streg, at han har flyttet sig selv over i en rolle som teknisk direktør – eller CTO – og overladt det mere kommercielle ror til Martin Boje, der som CEO har ansvaret for at bygge virksomheden videre op. Steen Schmidt havde brug for en partner, og med Martin Bojes fortid inden for salg og udvikling af iPaper og som direktør fra Den blå Avis er der skabt det ”klassiske” makkerskab mellem økonomi og teknik, der i mange år har været en formel for succes for mange teknisk funderede virksomheder.

Udgangspunktet for GPowers løsninger har været – og vil fortsat være – relativt specialiserede løsninger til test og måling, simulering, instrumentering og visualisering rettet mod den grønne energiforsyning. Fra de egentlige kundespecifikke løsninger kunne GPower godt tænke sig at etablere en række måletekniske platforme, som muliggør mere standardiserede produkter. Det er dog endnu tidlige tanker, men alt peger på, at den meget høje viden vi i Danmark har om vindenergi og målemæssig optimering af effektiviteten, sagtens kan flyttes ud på de globale markeder.

– Vi er ved at etablere en marketingstrategi, som skal bringe os i dialog med en række spændende personer inden for projektsalg. Gennem en slags ”egen efteruddannelse” vil vi opbygge en viden blandt virksomhedens seniorkonsulenter, som vil blive trænet til de enkelte opgaver. Det er en stor opgave, da vi selvfølgelig er i gang med opgaver, der hænger sammen med de nuværende salg. Vi håber dog på at frigøre Steen Schmidts ressourcer, så han kan flytte fokus helt over på den teknologiske udvikling, forklarer Martin Boje.