NI PXI GPower

Hvordan kan vi nytænke software og hardware? [GPower v. 2.0]

Foruden GPower er en ny måde at tænke software og hardware til måling og test i industriregi, så er GPower også et opgør, der udspringer af en overbevisning om, at markedsstandarden hidtil har været for dyr og for tidskrævende.

Hvordan nytænker vi software og hardware?

Med unikke løsninger og specialiseret viden udvikler vi high-quality instrumenter til automatisering, simulering og test ud fra idealet om konstant at skubbe standarden fremad og gøre kvalitetsinstrumenter tilgængelige for også små og mellemstore virksomheder.

Målet for os er at lave hurtigere, bedre og billigere løsninger end hidtil set. Uanset om det drejer sig om simulering af store maskiner og potentielle prototyper, kvalitetstests af produkter eller automatisering af en eller flere industrielle arbejdsgange.

Det rigtige fundament at bygge videre på

Grundlægger Steen Secher Schmidt skabte GPower i efteråret 2012 med ønsket om at ændre tankegangen, han så som fremherskende i branchen. I hans optik var den gængse praksis at sælge så mange konsulenttimer som muligt i stedet for at sikre kunderne kvalitetsløsninger til en god pris. Steen omsatte sin ambition til virkelighed ved at udvikle et modulært software-fundament, der nemt kan tilpasses forskellige behov.

”Tendensen har tidligere været, at kunder ikke kommer langt trods store regninger. De elementer, man har brugt i ’Projekt A’ og ’Projekt B’, bruger man ikke i ’Projekt C’. Man udvikler derimod software fra bunden hver gang. Det er dyrt, tidskrævende og sjældent godt. Derfor har vi bygget en modulær basis-software, der kan tilpasses den enkelte opgave, så vi kan gøre det bedre, hurtigere og billigere for vores kunder.” – Steen Secher Schmidt, grundlægger og teknisk direktør, GPower.

GPower v. 2.0

Siden 2012 er vi vokset støt i både antallet af medarbejdere og projekter for små som store kunder. Visionen er stadig at gøre kvalitetsinstrumenter til automatisering, simulering og test tilgængelige for så mange som muligt, men 2017 markerede et vendepunkt for os. Martin Boje tiltrådte stillingen som adm. direktør hos GPower, og en ny strategi blev lagt.

”Ved hjælp af den software, som Steen har udviklet ud fra sin anerkendte og omfattende ekspertise inden for LabVIEW-udvikling, og GPowers partnerskab med National Instruments (NI) er det målet at levere smarte og modulære standardløsninger, der kombinerer vores unikke software og NI’s kvalitetshardware til fordelagtige priser. Kunder hos GPower kan forvente optimale og stabile løsninger, der dækker deres specifikke behov. Fra enkel datalogning til store enterpriseløsninger – og alt derimellem” – Martin Boje, adm. direktør og medejer, GPower.

Foruden at bygge skræddersyede produktions- og industriløsninger op fra bunden tilbyder vi standardinstrumenter med egenudviklet software og åbne muligheder for tilpasning. Fælles for alle vores instrumenter er, at vi er med på sidelinjen fra bestilling til implementering, og leverer stabile og optimerende hard- og software-løsninger uanset behov og industri.

Et grønt privilegium

Hos GPower har vi flere kunder og samarbejdspartnere, der beskæftiger sig med grøn energi og green-tech. Vi ser det som et privilegium og af ekstrem vigtighed at være med til at optimere, udbrede og styrke udviklingen af grøn teknologi og energiproduktion.

Andreas virksomhedspraktik GPower

Andreas er ny mand i GPower

Andreas Boes Jakobsen er netop startet i virksomhedspraktik i vores udviklingsafdeling. Andreas er uddannet fysiker fra Aarhus Universitet, og underviser i dag i fysik på Aarhus Statsgymnasium.

Hvorfor GPower?

”Jeg ville gerne i virksomhedspraktik hos GPower, da jeg interesserer mig for både software og hardware. Derudover har jeg i forbindelse med mit studium benyttet LabVIEW til at styre og opsamle data fra måleinstrumenter, hvilket jeg ville kunne få mere indsigt i ved at blive en del af GPowers udviklerhold”. – Andreas Boes Jakobsen

Et indgående kendskab til LabVIEW

Med en baggrund som fysiker har Andreas allerede et indgående kendskab til programmeringssproget LabVIEW fra ”Styring og Dataopsamling”, som han havde på 6. semester. Dette kendskab kommer Andreas til at bygge videre på her hos os, når han i løbet af praktikperioden bl.a. kommer til at tage en CLAD-certificering (Certified LabVIEW Associate Developer).

”I GPower glæder vi os til at se, hvad Andreas kan bidrage med inden for det fysiske område. Foruden computersoftware foregår meget af vores arbejde nemlig med at måle og lave fysiske signaler, hvor vi tænker, at Andreas’ baggrund som fysiker kan være yderst værdifuld. Og så glæder vi os ikke mindst til at få en anden, faglig baggrund ind til os erfarne ingeniører.” – Steen Secher Schmidt, grundlægger og teknisk direktør, GPower.

Ny strategi giver mulighed for nye typer af udviklere

I tråd med vores nye markedsstrategi er vi desuden begyndt at søge bredere i forhold til vores udviklingsafdeling. Mens vi tidligere har søgt meget specifikt efter ingeniører med erfaring inden for LabVIEW-programmering, søger vi i dag også efter ingeniører med erfaring i andre programmeringssprog, fysikere, matematikere og lignende, og har bl.a. fra 1. marts 2018 ansat en fysiker til vores udviklingsafdeling.