Fortsat solid vækst hos GPower [Artikel]

Fortsat solid vækst hos GPower [Artikel]

I den fjerde udgave af Aktuel Elektronik 2020 finder du en historie om GPower på side 2. En historie, som tager afsæt i et rekordresultat for regnskabsåret 2018/2019, der blandt andet har betydet, at vi har haft mulighed for at ansætte endnu flere softwareudviklere, men også at foretage en stor investering i udviklingen af vores softwareplatform.

Af Rolf Sylvester-Hvid. Læs den originale artikel her.

GPower kommer ud med et rekordresultat for regnskabsåret 2018/2019. Resultatet har blandt andet betydet, at virksomheden har haft mulighed for at ansætte endnu flere softwareudviklere, men også at foretage en stor investering i udviklingen af deres softwareplatform, der er målrettet testprojekter. En udvikling, der vil komme både små som store virksomheder til gode.

GPower er generelt anerkendt som en af de mest værdifulde partnere for National Instruments i Danmark. Det skyldes blandt andet positionen som det efterhånden førende udviklingshus inden for NI’s programmeringssprog, Labview, og TestStand, som er et framework til testmanagement.

Ligeledes anses GPower for at være førende ved udvikling af innovative løsninger inden for test og måling, som den danske virksomhed leverer med stor succes til nogle af verdens førende industrivirksomheder. Opgaverne spænder fra udvikling af måle- og dataopsamlingssystemer, der skal bruges til optimering af vindmøller, til testsystemer til kvalitetssikring af produkter.

Medarbejderstaben vokser

Det gode resultat fra 2019 forventes at fortsætte i 2020, da GPowers kalender allerede nu er ved at være fuldt booket.

De mange ordrer i bogen betyder, at GPower kan fortsætte forøgelsen af antallet af højt specialiserede medarbejdere, hvilket ansættelsen af en erfaren LabVIEW- og TestStandekspert tilbage i februar også indikerer. GPowers direktør, Martin Boje, forklarer i den forbindelse, at han allerede her i første kvartal forventer at ansætte fl ere udviklere:

– En stigende efterspørgsel af projekter og en løbende udvikling af egne produkter og koncepter har resulteret i, at vi faktisk allerede her i Q1 kan konstatere, at vi kommer til at ansætte en til to profi ler mere. Og sammenligner vi med 2019, så forventer vi egentlig, at medarbejderstaben kan stige markant her i 2020. Det kan lade sig gøre på grund af det fornuftige overskud, vi har genereret i 2019, hvor vi endelig kan begynde at plukke frugterne fra den strategiske satsning, vi igangsatte i 2017, fortæller han.

Flere medarbejdere, projekter og kunder har samtidig fordret en ny organisationsstruktur, der har betydet, at GPower nu har fået to Tech Leads i udviklingsafdelingen. De to Tech Leads understøtter GPowers tekniske direktør, Steen Secher Schmidt, i forhold til den daglige drift, ligesom de også har en ledende rolle i forhold til udviklingsprojekter og videreudvikling af GPowers softwarepakker.

Ud over ændringer i udviklingsafdelingen er der sket ændringer i salgsafdelingen, hvor GPower har fået en teknisk salgsmedarbejder, som står i spidsen for at videreudvikle koncepter, strategiske samarbejdsaftaler og partnerskaber. GPower forventer på denne måde at kunne være endnu mere på forkant med de omskiftelige krav fra markedet, som de mener, er helt nødvendigt for at kunne levere de absolut bedste løsninger inden for test og måling.

En udvikling af produkter og koncepter parallelt med projekter

Med denne nyhed lever GPower derfor op til, hvad de sagde tilbage i 2017. Her gjorde de det klart, at ambitionen ikke kun var at fungere som timelønskonsulenter. I stedet ville de udvikle egne produkter og koncepter parallelt med en række kundeopgaver, hvilket de er godt i gang med.

GPower ser nu frem til at præsentere deres nye produkt. De afslører, at der er tale om et testsystem, som allerede er solgt ind til et par større virksomheder, men at systemet også er gearet til testafvikling i mindre skala. En nyhed, som betyder, at GPowers nye og efter sigende banebrydende system ikke kun er relevant for store, men også små virksomheder.

– Personligt oplever jeg, at den allerede store efterspørgsel fra både små og store virksomheder skyldes, at vores kunder kan se, at investeringen i et smart testsystem hurtigt tjener sig ind igen – både i forhold til produkt- og funktionsudvikling, men også i forhold til at omkostningsminimere og få et fremtidssikret system, slutter Martin Boje.

Hos GPower glæder de sig over regnskabsåret 2018/2019, men har allerede fokus på, hvordan de kan gøre næste regnskabsår endnu bedre. På den måde kan de nemlig fortsætte væksten i antallet af projekter og medarbejdere, da begge dele hjælper til at gøre det muligt at investere i videreudvikling af egne produkter og koncepter. Og mon ikke vi snart hører fra GPower igen i forhold til deres testsystem?