InsightCM
Condition Monitoring

Vestas

Udgangspunktet for casen

I 2016 besluttede Vestas sig for at opgradere dele af målesystemerne på deres testcenter i Aarhus med det formål at analysere og vurdere, om de pågældende komponenter fungerede optimalt. Det drejede sig mere konkret om det system, som de bruger til at måle vibrationer i gearkasser og generatorer.

Vestas’ gamle system havde en række udfordringer, hvoraf en af dem var, at de selv havde udviklet systemet, og derfor også selv skulle stå for vedligehold og support. De søgte derfor efter et standardsystem fra en større leverandør, men hvor de stadig havde mulighed for efterfølgende tilpasninger. Vestas havde selv fået øje på produktet InsightCM fra National Instruments, som er et condition monitoring system, der i høj grad kan tilpasses kundens behov. Vestas havde dog ikke selv ressourcerne til at lave alt arbejdet vedrørende installation og tilpasning, og de kontaktede derfor os.

Projektets store udfordring

Mens vores primære opgave ved dette projekt var at opgradere Vestas’ målesystem til condition monitoring, så indebar projektet samtidig en række andre opgaver. De opsamlede data skulle for eksempel bruges af forskellige interessenter i organisationen, som hver især havde brug for forskellige delmængder af data i forskellige formater. Derudover skulle det opgraderede system også kunne indlæses i de eksisterende systemer, og dermed bruges sammen med data fra andre kilder. Dette og en række andre krav betød, at der var behov for omfattende tilpasninger og udvidelser af deres system.

Hvordan løste vi projektet?

InsightCM består af en server og en række dataopsamlingsenheder. Mens serveren består af en række applikationer, som installeres centralt, så består dataopsamlingsenhederne af cRIO-enheder, som også leveres af National Instruments. Når serveren og cRIO-enhederne er på samme netværk, kan de kobles sammen, og serveren får dermed overført måledata.

For at imødekomme behovet for data i forskellige formater udviklede vi desuden udvidelser til serveren. Disse blev programmeret i LabVIEW ved hjælp af et specielt udviklingskit, som man kan købe sammen med InsightCM.

En opgradering af systemet

Da vi implementerede målesystemet tilbage i 2016, gjorde vi det med InsightCM version 2. Men i forbindelse med at National Instruments udviklede en ny og forbedret version, som blandt andet havde en mere generel og moderne teknologi, så implementerede vi efterfølgende denne version 3 i målesystemet hos Vestas. Foruden at de med den nye version undgik at vedligeholde flere parallelle spor, så undgik de også at blive låst til National Instruments’ hardware i forhold til fremtidige projekter, da det i version 3 er muligt at benytte sig af tredjepartshardware.