Udvikling af ny softwareplatform til test af satellitkomponenter

Terma Space

Kombinationen af LabVIEW og TestStand skal bruges til ny softwareplatform

Terma Space har i mange år brugt TestStand sammen med LabWindows/CVI til test af deres satellitkomponenter. På hardwaresiden har Terma Space altid brugt egenudviklet specialinstrumentering sammen med nogle få indkøbte standardinstrumenter. En nødvendighed i en så højt specialiseret branche som Space, hvor der er lave styktal, høj kompleksitet og høje kvalitetskrav.

For at gøre fremtagning af testsystemer hurtigere og samtidig øge ensartetheden af de dele, der indgår i specialinstrumenteringen, har Terma Space udviklet nogle standardmoduler, som kan sættes sammen på forskellig vis ved opbygning af et testsystem. Hvert af disse moduler kan i sig selv betragtes som et instrument med en mikroprocessor til styring af de forskellige in- og outputs. Dette medførte naturligvis et behov for også at have nogle standarddrivere på tester-PC’en, så instrumenteringen kunne styres fra testsekvensen i TestStand. Og det var her, at GPower kom ind i billedet.

Vores opgave bestod i at skabe softwarekomponenter til brug i testsekvenserne, som var lige så modulære som den hardware, de skulle styre. Den opgave løste vi i to skridt:

    • Først udviklede vi et grundlæggende LabVIEW API til kommunikation med Termas hardware. Dette skete i meget tæt samarbejde med deres udvikler af mikrocontrollersoftwaren
    • Dernæst brugte vi LabVIEW API’et til at udvikle nogle custom steptyper til TestStand, som Termas testingeniører kan bruge til at opbygge testsekvenserne med

Som en del af opgaven fik vi også løftet hele softwareudrulningsprocessen. Dette gælder både udrulning af re-use værktøjer til udviklernes PC’er samt udrulning af testsekvensfiler og custom steptyper på selve tester PC’en. Vi har brugt VI Packages til re-use værktøjer og NI Packages til resten. Ved at bruge pakkesystemerne har vi styr på versioner og afhængigheder imellem de forskellige softwarekomponenter. Denne tilgang giver dels et bedre overblik, ligesom det også er med til at kvalitetssikre testsystemet.

Fokus på robusthed og dataopsamling

Når vi udvikler testsystemer til vores kunder, er det forskelligt, hvilke parametre der vægter mest. I nogle tilfælde kan hastighed være det altafgørende parameter, mens det i andre tilfælde kan være robusthed og mængden af data, som skal opsamles og behandles.  

For Terma var det afgørende at få et langtidsstabilt og robust testsystem, som skulle kunne optage, men også lagre store mængder af data for testforløb, der kører i op til flere uger. I dette tilfælde var det derfor ikke hastighed, som var det primære fokus, men kvalitet og stabilitet:

Leverancen fra GPower kører mere stabilt end noget andet system, vi har haft tidligere. Kvalitet og stabilitet er klart det vigtigste, når man leverer systemer til rummet, og med GPowers nye softwareplatform sammen med vores egenudviklet hardwareplatform har vi nu det bedst performende og mest stabile testsystem, vi nogensinde har haft.

Morten Rahbek Svensson

Terma Space