Automatisering af test

Sirona

Sterilisering af tandlægeudstyr kræver test

Når man går til tandlæge, er det vigtigt, at man kan stole på, at udstyret, der bruges, er rengjort og steriliseret. Som en vigtig del af denne proces bruges en autoklave. En autoklave er en lukket beholder, hvori tandlægeredskaberne placeres. Beholderen fyldes med damp under veldefineret tryk og temperatur, og en standardiseret cyklus gennemføres, hvorunder udstyret bliver steriliseret og smurt.

For tandlægeudstyrsproducenten Sirona, der blandt andet producerer autoklaver, betyder det, at de bruger mange ressourcer på at teste autoklaverne, inden de sendes ud til kunderne. Denne proces bestod af flere tidskrævende og manuelle processer, som de ønskede at automatisere for at reducere testtid og frigøre arbejdsressourcer.

“Hvordan kan vi lette vores arbejde med test af autoklaver uden at gå på kompromis med kvaliteten?”. Sådan lød udfordringen fra Sirona. En masse specifik knowhow lå til grund for produktionstesten af autoklaverne – eksempelvis når ultrafine utætheder skulle lokaliseres. Denne knowhow skulle videreføres i den automatiserede produktion, og da produktion af medicinsk udstyr i sig selv er underlagt streng kontrol, var der høje krav til dokumentation.

Automatisering med TestStand og LabVIEW gjorde forskellen

I GPower hjalp vi Sirona med at flytte alle deres manuelle testprocesser over i TestStand, som er en standardiseret sekvensafvikler. Herudover byggede vi produktionstesten ind i en produktionslinje, som også kom til at inkludere burn-in og reparationsstation, som alt sammen styres af et MES (Measurement Execution System) og programmeret i LabVIEW.

Efter Sirona flyttede alle deres produktionstest til TestStand, er det blevet meget lettere, hurtigere og billigere for dem at vedligeholde og udvide deres testprogrammer. Endvidere har MES-integrationen og den automatiserede lækagetest været med til at forbedre arbejdsprocesserne og ikke mindst reducere omkostningerne ved hver enkelt enhed. Det skyldes blandt andet, at der ikke længere er samme behov for at overvåge de enkelte deltest af autoklaverne, ligesom der heller ikke er behov for de samme manuelle processer som tidligere. Alt sammen som følge af den øgede automatisering.

En ekstra, positiv effekt af automatiseringen har desuden været, at Sironas udviklingsafdeling kan bruge det samme udstyr til at afprøve prototyper, som de færdige autoklaver produktionstestes på. Derudover har automatiseringen også øget effektiviteten i udviklingsafdelingen samt forbedret kvaliteten af de nyudviklede autoklaver, da de nu kommer langt tidligere i berøring med produktionstesten.

Læs flere cases